D’acord amb la legislació estatal, l’emissora podria ser sancionada amb una multa de 60.000 a un milió d’euros, si en el termini de 10 dies segueix emetent. El termini es podria escurçar si els serveis tècnics confirmen que les emissions de Losantos interfereixen les de Catalunya Ràdio tal com aquesta última ha denunciat.