L’LGTBI-fòbia entre infants i adolescents és un fenomen complex d’analitzar. Existeixen poques dades sobre l’assetjament escolar per motius d’orientació sexual, identitat i expressió de gènere. Per això, la Taula d’Entitats del Tercer Sector i la PINCAT (Plataforma d’Infància a Catalunya) reclamen més recursos econòmics destinats a la prevenció, detecció i intervenció. Creuen que és fonamental crear una xarxa de suport integral i transversal d’atenció a les víctimes.

L’LGTBI-fòbia entre infants i adolescents

La invisibilitat és el principal problema que hi ha per abordar aquest tipus d’assetjament a l’aula. Les víctimes no s’atreveixen ni a denunciar-ho, ja sigui perquè reben amenaces o per vergonya, ni a explicar-ho a les famílies perquè pensen que no tindran el seu suport. El paper dels testimonis dels casos d’LGTBI-fòbia juga un paper fonamental per erradicar aquestes situacions. Els companys de les persones assetjades en moltes ocasions miren cap a una altra banda per por de convertir-se també en víctima.

Segons les darreres dades del Ministeri de l’Interior, els delictes d’odi associats amb l’orientació afectiva o identitat sexual se situen en el tercer lloc de les denúncies a l’estat. A Catalunya, les denúncies per assetjament escolar motivades per l’orientació sexual de la víctima (recollides per l’Observatori contra l’Homofòbia) només representen un 2 %. Tot i això, la Taula d’Entitats del Tercer Sector afirma que l’LGBTI-fòbia és el principal motiu per a l’insult, la burla o el rebuig en els centres educatius, no només a Catalunya sinó a Europa.

Un estudi del 2017, alerta de l’augment d’agressions

Es tracta encara d’un problema invisibilitzat, però un estudi realitzat l’any 2017 va alertar de l’augment de les agressions verbals i físiques a persones LGTBI en l’àmbit escolar. Es va elaborar amb 300 alumnes d’instituts de Manresa. La principal conclusió era que un 80 % de l’alumnat havia presenciat insults cap a persones LGBTI. A més, gairebé un 70 % afirmava haver escoltat rumors i comentaris pejoratius. Una de les dades preocupants és que un 20 % dels estudiants reconeixia haver presenciat violència física i un 2 % deia que hi havia participat.

Propostes d’actuació

Des de la Taula del Tercer Sector i PINCAT demanen més recursos econòmics per frenar les agressions i potenciar la prevenció en l’àmbit escolar. Creuen que calen també recursos humans per formar tota la comunitat educativa i treballar la diversitat afectiva sexual i de gènere de forma transversal. Creuen que no es pot quedar només en tallers o formacions esporàdiques, que a més, sorgeixen de la motivació dels propis mestres. Una altra de les demandes és tenir dades específiques per dimensionar aquesta problemàtica social i poder adequar les polítiques de lluita contra l’LGBTI-fòbia entre infants i adolescents.