Aquest curs escolar, un 30 % de les famílies inscrites en escoles bressol municipals han pagat una quota mensual més elevada. Aquest augment es defineix en funció dels ingressos familiars, que classifica les famílies en diversos trams. La plataforma EBM de Totes i Tots ho considera injust i destaca que “el tram 8, 9 i 10, que són els superiors, han augmentat fins a 105 € la mensualitat”, mentre que “el tram 1, el tram més baix, les persones amb més vulnerabilitat passen de pagar 0 € a pagar 50 €“.

Rebuig a l’externalització de serveis

Una altra de les problemàtiques que s’ha tractat a la trobada ha estat l’externalització d’alguns serveis dels centres. Segons afirma Rebeca Alcaraz, membre de l’AMPA Escola Bressol Guinardó, hi ha una sèrie d’educadores que fan tasques de suport que no formen part de la plantilla del centre, sinó que són d’empreses externes. En aquest sentit, Alcaraz destaca que les seves “condicions laborals repercuteixen en el seu estat” i que “no sempre la gestió de totes les empreses és la que ens agradaria”.

Ràtios d’alumnes elevades

En darrer lloc, també s’ha parlat sobre la problemàtica de les ràtios, és a dir, del nombre d’infants que atén cada mestre. Asseguren que s’ha incrementat els darrers anys i que actualment hi ha un educador per a cada vuit nadons de fins a un any, mentre que en el segon curs, aquesta xifra puja fins als 13 infants. Dels dos als tres anys, cada educador té 20 nens al seu càrrec. L’educadora de l’Escola Bressol el Putxet, Marta Rodríguez, destaca que “les ràtios són molt elevades i, per tant, aquest model de qualitat del que es parla no es pot dur a terme, perquè no donem abast”.