NICOLA TANNO, associació STOP Bales de Goma "Això és el que demanem nosaltres, sabem que hi han alguns que no estan d'acord, però demanem una comissió d'estudi per mirar alternatives a nivell europeu, un estudi científic sobre l'arma..."

L’objectiu d’aquesta iniciativa ha estat reunir 100 persones amb una samarreta blanca a la Plaça de Sant Jaume per formar la paraula Stop. A més, els participants han portat una bena a l’ ull tacada de vermell, en solidaritat amb els ciutadans que han sofert danys amb els projectils dels antiavalots.

Només permeses a Espanya i França, aquests projectils, que poden arribar als 720 quilòmetres per hora, estan prohibits o restringits a la resta dels països europeus.