El 13.841 és el número de desempat per a la preinscripció escolar del curs 2018-2019, per al segon cicle d’educació infantil, educació primària i secundària obligatòria. El sorteig s’ha fet al Departament d’Ensenyament.

Un cop feta la preinscripció escolar, i amb aquest número aleatori del sorteig, es concediran les places. Servirà per desempatar en els casos d’alumnes que tinguin els mateixos punts. Pot ser especialment significatiu per accedir als centres en què hi ha més oferta que demanda i els sol·licitants tenen els mateixos punts. Des d’aquest dijous ja es pot consultar la puntuació final assignada a cada preinscripció, un cop s’ha acabat el període de reclamacions i també el número assignat per al sorteig. La consulta es pot fer a través del web del Departament d’Ensenyament.

El resultat s’ha difós a través de les xarxes socials del Departament d’Ensenyament i ,posteriorment, es publicarà al web del Consorci d’Educació de Barcelona.  La llista ordenada definitiva es donarà a conèixer el 15 de maig.

La llista d’alumnes admesos i la llista d’espera es faran públiques el 12 de juny.  El calendari d’Ensenyament estableix que les matriculacions per als alumnes preinscrits amb plaça assignada seran del 21 al 27 de juny del 2018. Des d’aquest dijous, ja es pot consultar la puntuació final assignada i el número assignat a cada sol·licitud. A Barcelona hi ha 14.000 places per a P3 i 5.500 per a 1r d’ESO en centres públics.