La plataforma Som Meridiana, que agrupa diverses associacions de veïns, ha fet públic un manifest a través del qual apressen el govern municipal perquè posi en marxa la remodelació d’aquesta via central de la ciutat. Els veïns volen un compromís ferm perquè sigui un projecte global, que integri la zona que hi ha des del parc de la Ciutadella fins a Ciutat Meridiana i Vallbona.

De les quatre propostes plantejades per l’Ajuntament per al tram comprès entre els carrers d’Aragó i Fabra i Puig, els veïns es decanten per la darrera, la mateixa que l’Ajuntament, perquè és l’única opció que implica eliminar espai per al trànsit rodat, suprimint dos carrils de circulació.

Aquesta proposta, preveu mantenir l’amplada de les voreres, crear un carril bici central, i augmentar la zona verda. Segons el pla municipal la remodelació s’executaria en dues fases, la primera en aquest mandat, eliminaria el primer carril, d’entrada a la ciutat, i després s’executaria la segona, eliminant el carril de sortida. Els veïns, però, demanen que això és faci en una única fase i que, per tant, els dos carrils desapareguin alhora.

Des de la plataforma reclamen que el projecte no sigui exclusiu d’aquest govern. Per això, s’han començat a reunir amb tots els partits polítics amb representació municipal per aconseguir un acord de ciutat, que superi la legislatura. A més, critiquen que l’Ajuntament s’havien comprès amb un conjunt d’actuacions a curt termini per millorar la seguretat i mobilitat dels vianants a l’avinguda Meridiana que no han acabat arribant, com era la modificació de les freqüències semafòriques o nous pas de zebra.

Polítiques de mobilitat

La plataforma també deixa clar que volen “un canvi d’ús de la Meridiana” que passi a ser una via de preferència per a les persones. Els veïns no volen que la disminució del trànsit rodat en l’avinguda comporti la redistribució als carrers adjacents, ni tampoc que perjudiqui altres zones de la ciutat.

Per això proposen a l’Ajuntament que faci un estudi de mobilitat per implantar les mesures necessàries per reduir el trànsit privat, com nous carril bus-VAO o la millora del servei de Rodalies.