Durant 20 setmanes, diversos equips formats per promotors ambientals i mims han realitzat 3.973 visites a locals d’oci nocturn per conscienciar els usuaris de la importància de mantenir un comportament cívic i de reduir el soroll per respectar el descans dels veïns. Els informadors han fet servir sonòmetres per mostrar sobre el terreny el nivell de contaminació acústica. Sota el lema “Shhh, que els veïns dormen”, la campanya ha aconseguit arribar a 77.753 persones.

A banda de reduir el soroll a les zones en les quals es concentra l’oferta nocturna, el pla Silenci també tenia com a objectiu inspeccionar el compliment de la normativa per part dels establiments de la ciutat. Els agents han visitat 699 locals i en cap d’aquests no s’hi ha detectat una infracció en l’horari de tancament. Sí que s’han registrat, però, incidències a l’interior dels locals. Per exemple, a més de la meitat s’ha comprovat l’existència de portes o finestres obertes i s’ha vist que al 29% dels locals no hi havia cap cartell visible amb l’aforament màxim autoritzat. També s’ha comprovat que el 31% dels establiments no tenen cadenes plastificades o que el 18% té més taules de les permeses a les seves terrasses.