(ACN) Informes de la Sindicatura de Comptes i de la Intervenció de la Generalitat han constatat contractacions irregulars per valor de 20 milions d’euros i sobresous del Consorci de Serveis Socials de Barcelona entre els anys 2014 i 2019. La notícia l’ha avançat ‘El Periódico’.

Segons l’informe 6/2017 de la Sindicatura del 2014, hi va haver pèrdues per 731.000 milers d’euros dels exercicis 2013-2014 i s’observen “incidències” sobre l’objecte contractual, els imports i les dades, cosa que fa pensar que es van produir “fraccionaments indeguts” de contractes.

L’informe de la Intervenció de la Generalitat del 2015 assegura que no es va cumplir la normativa en matèria de personal i que hi ha conceptes retributius “fora de conveni”.

Contractes amb factures que superen l’import autoritzat

L’informe de la Sindicatura sobre el 2014 concreta que 20 dels 22 expedients analitzats, per un valor de 22 milions d’euros, es van tramitar sense publicitat, transparència ni concurrència pública i sense justificació.

A més, en 12 dels contractes menors fiscalitzats l’import facturat supera l’import autoritzat en el contracte i, en set casos, l’import total facturat pel proveïdor supera el llindar fixat en la normativa de contractació per als contractes menors.

Tercera paga extra en concepte d’assistència i puntualitat

Pel que fa a l’àrea de personal, alguns treballadors van rebre una tercera paga extra, en concepte d’assistència i puntualitat, mentre que la normativa de la funció pública només en preveu dues.

En l’informe de la Intervenció de la Generalitat del 2015 es conclou que l’entitat va donar compliment a la normativa a excepció de la referent a les despeses de personal, de la normativa patrimonial, de la de contractació i de la de protecció de dades. Entre d’altres, apunten a la creació de dos conceptes retributius que no consten al conveni i també es va incrementar la retribució de dues persones sense justificació aparent.

La Generalitat farà una revisió d’ofici

La conselleria de Drets Socials de la Generalitat ja ha anunciat que començarà una revisió d’ofici de les retribucions a “determinats treballadors”, segons han informat aquest dimecres fonts de la conselleria a Europa Press. Afirmen que “per la informació que disposen” la pràctica totalitat de les incidències detectades estan solucionades o en vies de solució.  A més, han subratllat que el departament de Drets Socials és “el primer interessat” que s’esclareixi aquesta situació. De fet, aquest dimecres al matí, la consellera Violant Cervera i Gòdia, ha assegurat que “moltes de les recomanacions fetes per Intervenció de la Generalitat ja s’han esmenat”.

La CGT portarà el cas a l’Oficina Antifrau

Segons l’anàlisi que fa la CGT de les auditories, el 2015 es van pagar sobresous per sobre de conveni per valor de 352.379 euros; el 2017, 328.726, i el 2019, per 256.000 euros.

El sindicat ha anunciat que portarà tots aquests fets a l’Oficina Antifrau els propers dies “per exigir responsabilitats”. Entre d’altres, han assegurat que alguns dels contractes implicats són a fundacions i empreses amb “vincles” amb els partits de govern o empresaris que cerquen el lucre econòmic. Ho veuen un “cas greu de portes giratòries”.

L’Ajuntament de Barcelona, “plenament compromès amb la transparència”

Per la seva banda, l’Ajuntament de Barcelona ha explicat que està “plenament compromès amb la bona gestió al Consorci de Serveis Socials” i aclareix que és un òrgan on el govern municipal, “participa com a part minoritària” i que “és la Generalitat qui estableix l’estructura retributiva del Consorci”. Afirma, a més que durant els darrers anys ha promogut millores en la gestió de l’ens i explica que amb el canvi de gerència, l’any 2018, va posar de manifest la necessitat de fer un pla de gestió per millorar el control econòmic de la institució. Un pla que ha consistit en “reduir l’ús dels procediments de reconeixement de crèdit” i el “reforç de professionals destinats a la gestió dels procediments i al control”.