La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha informat de la fiscalització dels comptes de 2012 del consorci, que donen un balanç positiu de 182.823 euros d’un pressupost total de 5,6 milions. L’ens assegura que aquests reflecteixen “la imatge fidel del patrimoni i situació financera de l’entitat”. No obstant això, la sindicatura fa notar que el pressupost s’acaba aprovant el 4 d’abril de 2013, una data “fora del termini legal”, i destaca que s’aprova un suplement de crèdit per finançar l’acomiadament de set treballadors, uns fons “que es van comptabilitzar i pagar amb anterioritat a l’aprovació de la modificació”.

L’organisme també detecta que la plantilla i la relació de llocs de treball aprovats “difereixen de l’estructura real de treballadors” i que les nòmines dels treballadors inclouen un complement de productivitat que aparentment no està regulat per cap expedient. Respecte a la contractació, l’informe de la sindicatura detecta contractes d’obres i serveis de subministraments que superaven el límit de la contractació menor i que assegura que haurien d’haver-se tramitat per procediment obert.

Per la seva banda el consorci fa constar una sèrie d’al·legacions a l’informe. Assegura que l’aprovació definitiva del pressupost es va publicar al BOPB el 7 d’agost de 2012, tot i que després va haver de ser ratificat per l’assemblea general el 4 d’abril de 2013. Argumenta que les indemnitzacions als set treballadors acomiadats es van pagar amb altres fons que no alteraven el pressupost general i es comprometen a espaiar menys les assemblees generals de l’entitat per tal de poder adaptar-se als terminis legals.

El Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola es va crear el 1999 per gestionar el parc. L’integren la Diputació de Barcelona, l’Àrea Metropolitana, la Generalitat i nou ajuntaments de la zona.