L’aire condicionat pal·lia la calor d’alguns barcelonins durant l’estiu, però d’altres pateixen el soroll que generen els equips. La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, ha rebut, des que va començar l’estiu fins ara, set queixes per les molèsties d’algunes màquines. L’any passat les reclamacions van arribar a la desena. Anteriorment, també s’havien rebut altres queixes per aquest tema, com la dels veïns del Mercat del Clot o també dels qui viuen prop del CAP Montnegre, a les Corts.

La síndica considera “inadmissible” el cas d’una veïna del carrer de Londres que suporta el soroll des de l’any 2011, provocat, afirma, pels equips de climatització d’uns laboratoris d’anàlisi ubicats al mateix carrer. La síndica afirma que és inaceptable que l’Ajuntament permeti tenir un expedient en tràmit i paralitzat des de fa tant de temps.

La veïna confirma que va presentar la primera denúncia a l’Ajuntament el 2012, es va constatar que el soroll superava el límit establert per la normativa amb les mesures sonomètriques, però el problema continua encara el 2018. Maria Assumpció Vilà conclou que “l’actuació del servei municipal ha estat insuficient” perquè no s’han solucionat les molèsties d’aquesta veïna.

Estudi acústic previ a la instal·lació

Els experts alerten que la normativa municipal és ben clara i estableix que totes les activitats tenen marcat un límit legal de decibels i les empreses tenen l’obligació d’aplicar un pla d’insonorització abans d’instal·lar qualsevol aparell. Recorden, a més, que cal fer un estudi acústic previ per determinar quin és l’impacte mínim de soroll i determinar on s’instal·laran aquests aparells.