Els pares de les dues escoles protesten per aquesta situació des de l’inici del curs escolar, al setembre, per denunciar aquests endarreriments i reclamen solucions per a les  200 famílies que es troben en aquesta situació.

Segons la síndica de greuges, Maria Assumpció Vilà, la decisió de l’Institut Municipal d’Eduació de Barcelona d’ofertar les places escolars de les escoles bressol que encara no estan construïdes (Caspolino i Jaen) no va ser realista i ha generat un perjudici a les famílies afectades, atès que el compliment dels terminis previstos per a l’inici lectiu eren, diu, impossibles o altament improbables.

Segons l’informe, 37 de les famílies van acceptar alguna de les places proposades, 149 van rebutjar-ne totes les alternatives i van al·legar que la majoria de places són fora del districte i veuen poc viable portar-hi nens tan petits i 36 encara no n’han donat resposta.

La defensora ha estudiat les queixes de les famílies i proposa que es portin a terme les gestions necesàries per assignar places escolars al major nombre d’infants possible i que es concreti el dret a obtenir plaça el curs vinent a prop del domicili. La síndica, a més, ha recomanat a l’Ajuntament de Barcelona que estudiï i valori la possibilitat de bonificar durant el curs 2012-2013 les quotes d’escolarització a les famílies afectades per la no construcció de tres escoles bressol municipals.