Maria Assumpció Vilà lamenta que el nou Reglament d’habitatges d’emergència social de Barcelona, publicat el mes de juliol al Butlletí Oficial de la Província, no protegeix algunes situacions que s’emparen en altres municipis de Catalunya i que la normativa anterior protegia. Per això, insta l’Ajuntament a retirar el nou reglament i restablir-ne l’anterior mentre s’estudia un nou text. Vilà defensa que el nou text ha de protegir tots els casos de desnonaments d’habitatge principal en què els afectats no puguin accedir al mercat privat de lloguer.

La síndica ha detectat diverses mancances en el nou reglament. Per exemple, critica que no es podran acollir a un habitatge d’emergència les famílies desnonades que no tenen per escrit el contracte amb el propietari de l’habitatge, o han viscut en infrahabitatges sense contracte o que “per necessitat i no pas per voluntat” han ocupat un immoble.

Vilà defensa que, en casos amb menors en situació de risc, n’hi ha d’haver prou amb un informe dels Serveis Socials perquè la família pugui accedir a un habitatge d’emergència. La síndica denuncia també que la normativa deixa fora les dones que pateixen violència masclista, tot i que es mantenen altres programes d’acolliment per a aquest col·lectiu, i a les víctimes de l’assetjament immobiliari.

La defensora lamenta també que es fixi un requisit d’ingressos mínims mensuals per accedir a aquests habitatges. Argumenta que els sol·licitants poden ser persones o famílies que han perdut les fonts d’ingressos i, per tant, no disposen de diners.

Maria Assumpció Vilà també discrepa del punt del reglament que estableix que tot i complir-se els requisits, es pot denegar un habitatge si no s’acredita prou la situació d’emergència o es considera que la pèrdua de l’immoble es pot imputar a qui sol·licita el pis protegit.