Pista esportiva d'una escola

El síndic de greuges, Rafael Ribó, ha valorat positivament el nou Pla d’actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia. Ara bé, recorda que la situació epidemiològica anirà variant un cop el curs doni el tret de sortida i per això demana mesures més estrictes que garanteixin la seguretat dels centres educatius i impedeixin que hi hagi cadenes de contagi de coronavirus.

Els centres amb entorns complexos, més reforçats

Segons el síndic, cal establir protocols específics per a l’alumnat en situacions d’especial risc, ja que, tal com relaten, no està especificat quin tractament ha de rebre aquest tipus d’alumne. A part, també demanen reforçar els mitjans de protecció necessaris en aquells centres amb un alumnat socialment desfavorit. Per exemple, garantir la distribució de dispositius electrònics individuals. Per últim, el síndic posa l’accent en aquelles escoles que es troben ubicades en entorns complexos i conclou que requeriran més personal d’infermeria per tal de desenvolupar un treball de prevenció de contagi més acurat.

Mesures, però garantint la normalitat

El síndic demana al Departament d’Educació que valori la conveniència de determinar també les ràtios a secundària d’acord amb els criteris que estableixin les autoritats sanitàries, i que implementi mesures que extremin la prevenció de possibles contagis dins del centre. El síndic també creu que ha de ser el Departament d’Educació qui garanteixi que el nou curs es desenvolupi amb la màxima normalitat possible dins del context d’excepcionalitat actual, i que, amb aquest objectiu, asseguri que els centres escolars disposen dels mitjans necessaris, com ho són mascaretes, material d’higiene, instruments de presa de temperatura, reforç dels serveis de neteja… I, també, d’unes condicions dels materials i els espais adients, com la grandària de les aules i les garanties de ventilació, per exemple.