escolars-nens-coronavirus

El síndic de greuges de Catalunya, Rafael Ribó, i l’adjunta per a la defensa dels drets de la infància i l’adolescència, Maria Jesús Larios, han lliurat aquest dilluns al president del Parlament, Roger Torrent, l’informe sobre els drets de l’infant 2020. En aquest document alerten que “la pandèmia de la covid-19 i la situació d’emergència sanitària global han tingut un impacte especialment negatiu entre els infants i en l’exercici efectiu dels seus drets”.

L’informe anual sobre els drets de l’infant del síndic exposa 10 elements clau sobre les polítiques d’infància relacionats amb la situació generada per la crisi del coronavirus. En primer lloc, el síndic assenyala que “durant l’aplicació de l’estat d’alarma els infants i els adolescents van restar invisibilitzats com a subjectes de dret“. A més, indica que “el confinament domiciliari i el tancament temporal dels àmbits de socialització habituals” han comportat un “increment de la pobresa infantil davant la crisi econòmica”. Per contrarestar aquests efectes, el síndic demana “promoure la participació i l’escolta dels infants” i “articular un sistema integrat de prestacions econòmiques”.

L’informe del síndic també lamenta que “durant l’any 2020 els serveis socials han tingut nombroses dificultats per exercir la seva funció de suport i acompanyament a les famílies“. Sobre el teletreball, el síndic assenyala que “encara que s’ha establert com un mesura de conciliació, invisibilitza i menysté de nou les necessitats dels infants i la tasca de la cura”.

Desigualtats a l’escola i al lleure educatiu

En relació amb el tancament dels centres educatius durant la primera onada del coronavirus, el síndic reitera que ha comportat “un escenari propici per a la reproducció i l’amplificació de les desigualtats educatives”. A més, indica que el fet que el seguiment del curs hagi estat telemàtic ha posat encara més en relleu “la bretxa digital ja existent”.

L’informe del síndic també “es mostra preocupat pels excessos i les addiccions en l’ús de les pantalles i manifesta la necessitat urgent d’establir mesures de control i supervisió de l’ús que les empreses que es lucren en l’àmbit digital fan dels infants i adolescents en benefici propi“.

El síndic lamenta igualment que “la participació en les activitats de lleure durant l’estiu s’ha reduït en un 34,5 %”. En aquest sentit, considera que la crisi econòmica derivada de la pandèmia pot introduir obstacles a la participació dels infants socialment menys afavorits en activitats com les de lleure. Per compensar-ho demana que es promoguin “mesures d’accessibilitat econòmica”.

Desatenció a la discapacitat

El síndic també alerta que ha rebut “queixes de moltes famílies d’infants amb discapacitat i dependència reconegudes que posen de manifest la manca gairebé absoluta de suport i d’atenció per part dels professionals i els serveis que habitualment els atenen”.

L’informe també mostra preocupació “per l’increment dels problemes de salut mental infantojuvenil en temps de pandèmia“. Igualment, insisteix que caldrà estudiar l’impacte que ha tingut la gestió del coronavirus en les llistes d’espera.

Invisibilització de la violència contra els infants

L’informe del síndic assenyala que el confinament i les diferents mesures preses per contenir l’avenç de la covid-19 “han incrementat la probabilitat que es donin situacions de violència envers els infants i adolescents“. A més, alerta que la detecció d’aquest tipus de violència ha estat “més baixa de l’habitual”, sobretot en els mesos d’estricte confinament domiciliari i de tancament d’escoles”.

En aquest sentit, el síndic demana que “de manera urgent es prenguin mesures per prioritzar la prevenció, detecció i intervenció immediata” d’aquestes situacions de violència.