JOAN MIQUEL AGUILAR, intendent del districte de Sant Martí "La normativa és molt rigorosa i té molts condicionants. El fet d'haver de tenir una determinada assegurança amb una quantia determinada. Parlo de memòria són 150mil euros com a mínim. El fet d'haver-lo de portar amb una correjta de menys de 2 metres i amb un morrió. Doncs tots aquests requeriments és fàcil que en algun moment no es compleixin, que hi hagi una certa relaxació."

Durant aquesta setmana el cos policial du terme una campanya de control centrada en part a verificar el cens de gossos i identificar-los a través del microxip implantat sota la pell. En aquest sentit, s’han detectat 297 animals de companyia sense aquest sistema, un 63 % més que en tot l’any passat.

En el cas dels gossos potencialment perillosos s’han posat 147 denúncies per no tenir xip, un increment del 31 %. La Guàrdia Urbana també s’ha fixat en si els propietaris d’aquestes races duien l’animal amb morrió i lligat. De gener a setembre s’han imposat 489 sancions per no complir aquests requisits.

Els parcs, places i jardins són els espais on més incidències es detecten. L’únic concepte que ha millorat respecte de l’any 2015 és la recollida de deposicions. Un total de 55 persones han estat sancionades per no fer-ho, mentre que fa un any se’n van multar 66. Resta per veure si quan acabi aquest 2016 la xifra no s’incrementarà.