La investigació  demostra que el virus del VIH té en la superfície unes molècules que permet l’entrada del VIH a unes cèl·lules del sistema immunitari, anomenades cèl·lules dendrítiques, que actuen com a cavall de troia a l’hora de dispensar el virus dins de l’oraginsme. La troballa obre les portes a una nova família de fàrmacs contra la sida que podria ser capaç de bloquejar aquesta molècula.

Un dels responsables de la troballa, l’investigador Javier Martínez-Picado explica que el que es vol aconseguir  “és evitar el deteriorament del sistema immunitari. Això combinat amb la teràpia antriretroviral elimina els reservoris virals. Actualment el virus de la sida es pot tractar, però no curar.”

Obre la porta a la descoberta de nous fàrmacs

Els investigadors que han liderat el projecte pronostiquen que el nou avenç facilitarà el camí per trobar una vacuna que acabi amb la sida. Per aconseguir-ho, però, encara hauran de passar almenys 10 anys. El doctor Bonaventura Clotet assegura que “aquestes troballes ens estan ajudant en el camí de l’eradicació”.

Els tractaments actuals amb antiretrovirals només frenen l’acció del VIH, però no destrueixen el virus. Ara gràcies a aquest estudi, en què han participat també investigadors del Consell Superior d’Investigació Científiques (CSIC) i la Universitat alemanya de Heidelberg, s’obre camí per desenvolupar la via que permeti al sistema immunològic desenvolupar resistències i eliminar el virus de l’organisme.

Alerta per les retallades en I+D+I

Bonaventura Clotet també ha subratllat la importància d’invertir en investigació perquè “si s’aconsegueix una vacuna s’estalviaran els milions d’euros que es dediquen als fàrmacs que han de prendre els malalts durant tota la vida”. En aquest  sentit, Clotet ha considerat “poc raonable” la decisió del govern de Madrid de reduir fins a un 30% la dotació del Pla nacional d’investigació.