Pràcticament des d’abans de néixer molts infants són els protagonistes del perfils a les xarxes socials dels seus progenitors, que pengen fotos i vídeos dels petits menjant, dormint, jugant i fins i tot als llocs més íntims. És el que es coneix com a sharenting”, que en anglès combina les paraules compartir” i criança”. Segons una enquesta realitzada per l’empresa de ciberseguretat AVG el 2013, el 81 % de les mares enquestades admeten haver pujat fotos a internet dels seus nadons i més de la meitat, 62 %, ho havia fet abans del primer aniversari.

Aquestes imatges formen part de l’empremta digital, el rastre que deixem quan utilitzem internet i que no podem eliminar i que cada vegada es genera a edats més primerenques. Oriol Torruella, director general del Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya, assegura que “en el moment en què nosaltres pengem una fotografia a la xarxa qualsevol en pot fer una còpia i la pot reproduir“. Això, segons Torrella, “fa que tingui una perdurabilitat que fa que en perdem molt més el control que aquelles imatges que teníem a casa en àlbums.”

Els principals riscos per als menors

Segons Oriol Torruella els principals riscos tenen a veure amb qüestions relacionals com el ciberassetjament o el bullying” vinculat a l’exposició de determinades imatges. Això, segons el director general del Centre de Seguretat, pot afectar el desenvolupament personal i psicosocial. Save The Children alerta que qualsevol imatge pot anar a parar a mans malintencionades com les dels pedòfils. A més, segons Emili Rivas, portaveu de l’ONG a Catalunya, els menors no poden donar-nos un consentiment ple totalment i hem de respectar la integritat física i psicològica dels infants. A més, apunta Rives, més tard pot ser que els menors estiguin en contra que s’hagin penjat aquestes imatges.

La formació: la millor solució

El Centre de Seguretat de la Informació de la Generalitat aconsella conèixer bé l’entorn tecnològic i quines són les configuracions més segures en les diferents tecnologies per fer un bon ús de la imatge dels infants. A través del seu web Internet segura inclouen campanyes i lectures adreçades a les famílies i als joves per millorar els ciberhàbits.