Durant aquesta setmana de campanya les entitats socials realitzaran més de 200 sortides culturals per tot Catalunya amb propostes de teatre, dansa, circ, música i arts visuals. El Teatre Lliure, L’Auditori o el Teatre del Liceu són  algunes de les 55 institucions que s’han sumat a l’iniciativa.

El programa Apropa Cultura va néixer la temporada 2006-2007 amb el suport del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona. Ara ja disposa de 1.474 centres socials inscrits i 1.100 propostes culturals. La temporada passada va tenir una participació de 21.207 persones.