D’aquesta manera, dóna la raó als joves que van recórrer contra la decisió de prohibir als detinguts assistir a manifestacions o concentracions “que puguin produir-se a la via pública de qualsevol ciutat o poble de Catalunya durant el temps que duri el procediment”, és a dir, fins que hi hagués una sentència ferma. Segons el tribunal, com que aquesta mesura cautelar afecta un dret fonamental reconegut per la Constitució, per restringir-lo caldria que hi hagués una llei específica. Per l’Audiència de Barcelona, es tracta d’un dret “que constitueix un bé en si mateix, un dret universal bàsic vinculat amb la dignitat humana”. Els magistrats, a més, remarquen que ocupar l’espai públic amb una manifestació no és, en sií mateix, una alteració de l’ordre públic.

L’Audiència també alerta del fet que la mesura es va dictar amb l’argument que els joves podien tornar a alterar l’ordre públic si assistien a manifestacions. En aquest sentit, diu que “els judicis de pronòstic de conductes futures han de fonamentar-se sobre bases rigoroses i criteris científics o empírics“. Per tot plegat, l’Audiència ha declarat nul·la la mesura cautelar adoptada.