classe escola bressol

El Departament de Treball ha decretat els serveis mínims per la vaga al sector de l’ensenyament públic convocada pels sindicats USTEC-STEs, CCOO, I-CSC, ASPEPC-SPS, CGT i UGT aquest dijous, 16 de maig. Són aquests:

  • un membre de l’equip directiu per centre
  • un docent per cada quatre aules per a l’alumnat d’infantil i primària (de tres a 12 anys)
  • un terç del personal de les escoles bressol
  • un docent per cada tres aules en l’educació especial fins als 16 anys.

L’ordre de Treball conclou que amb aquests serveis mínims queda assegurada “la proporcionalitat” del servei i “ponderats adequadament els drets en conflicte“. La direcció dels centres hauran de determinar el personal “estrictament necessari” per al funcionament dels serveis mínims. Treball també remarca que aquests serveis els ha de prestar “preferentment” el personal que no exerceixi el dret de vaga.

La vaga està prevista per al dia 16 de maig des de les 0 h fins a les 23.59 h i afecta tot el personal docent, funcionari i interí del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, el personal docent, funcionari i interí i el personal laboral destinat en centres educatius de titularitat i gestió del Departament de Justícia i el personal docent (funcionari, interí i laboral) de centres de titularitat municipal a Catalunya.