incidencies metro barcelona

La Intersindical-CSC i la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) han convocat una vaga general aquest divendres, 18 d’octubre. La vaga està convocada per motius laborals, però coincideix amb la publicació aquesta setmana de la sentència del procés. Resumim a continuació els serveis mínims de la vaga general del 18 d’octubre.

Serveis mínims

Transport públic

 • Els transports de TMB (metro, autobús i tramvies) i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC): 50 % de serveis mínims en hores punta, des de les 6.30 a les 9.30 h i des de les 17 a les 20 h. La resta de la jornada funcionaran al 25 %.
 • Transport de Rodalies operat per Renfe: 33 % durant tot el dia.
 • La resta de transports de viatgers urbans i interurbans i servei d’autobús que uneix Barcelona amb l’aeroport: 50 % del servei habitual. En tot cas, s’haurà de garantir com a mínim un desplaçament complet d’anada i tornada.

Aeroports de Catalunya

 • Aeroport de Lleida-Alguaire: una persona directiva i un mínim de tres persones addicionals per atendre el servei.
 • Aeroport Andorra-La Seu d’Urgell: una persona directiva i un mínim de una persona per atendre el servei.
 • Oficines centrals: una persona directiva i un mínim de quatre persones per poder donar suport als aeroports i atendre el servei.
 • Resta de centres de treball: una persona per centre.

Sanitat

 • Centres d’atenció primària (CAP): 25 % del servei ordinari. Els serveis d’urgència funcionaran amb normalitat.
 • Els hospitals han de garantir el funcionament normal del servei d’urgències i de les unitats especials (unitats de cures intensives, unitats de vigilància intensiva, unitats coronàries, unitats d’hemodiàlisi, neonatologia, parts i tractaments de radioteràpia i quimioteràpia). També s’han de garantir els tractaments de radioteràpia i quimioteràpia en situacions urgents i de necessitat vital. Igualment, hauran de mantenir l’activitat quirúrgica inajornable.
 • Serveis farmacèutics: Es mantindran amb el personal laboral adient que presti serveis en els torns de guàrdia i nits que estiguin establerts.

Escoles i instituts

Els centres docents públics i privats no universitaris i llars d’infants hauran de garantir una persona de l’equip directiu per centre de treball (titular de la direcció, cap d’estudis, secretaria o coordinació pedagògica del centre). A més d’aquest personal, cada centre haurà de garantir els següents treballadors en funció de les seves característiques:

 • Ensenyament infantil i primària (de tres a 12 anys): un docent per cada sis aules.
 • Centres d’educació especial (de tres a 16 anys): un docent per cada quatre aules.
 • Per garantir la seguretat en l’horari de menjador i activitats complementàries: un terç del personal.
 • Llars d’infants: un terç de la plantilla.

Policies, bombers i jutges

 • Els bombers i agents de policia hauran de garantir el mínim dels torns del personal adscrit als parcs. En situació d’emergència, els serveis mínims passen a ser de tot el torn de guàrdia. En el cas de personal conductor polivalent d’agents de policia distribuït per les diferents regions policials i serveis centrals: 7 % de la plantilla.
 • Tribunal Superior de Justícia: un funcionari del cos de gestió processal i administrativa o un funcionari del cos de tramitació processal i administrativa en cada sala, i un funcionari del cos d’auxili judicial per a la Sala Contenciosa i un per a la Civil i Penal i Social.
 • Audiències provincials, sales civils i penals: un funcionari del cos de gestió processal i administrativa o un funcionari del cos de tramitació processal i administrativa per cada secció, i un funcionari del cos d’auxili judicial per cada quatre seccions.
 • Jutjats penals a Barcelona: un funcionari del cos de gestió processal i administrativa per cada dos jutjats; un funcionari del cos de tramitació processal i administrativa per cada tres jutjats, i un funcionari del cos d’auxili judicial per cada quatre jutjats.

Serveis Socials

 • Servei de menjadors socials: el mateix servei que en cap de setmana.
 • Ajuda a domicili: serveis urgents, necessaris i inajornables.
 • Residències de persones amb disminució: servei habitual en règim de festiu.
 • Residències per a la gent gran: servei habitual en règim de festiu.
 • El servei de comunitats infantils i juvenils: el manteniment dels serveis habituals per part del personal educatiu d’assistència directa al menor i serveis habituals del personal de cuina, transport i vigilància.
 • Centres d’atenció especial, residències, pisos llar: només el personal necessari per garantir els serveis que es presten en un dia festiu.
 • Centres de dia: funcionament normal en el servei de restauració i 50 % en la resta de serveis.
 • Teleassistència: servei habitual de teleoperadors i personal assistencial.

Ràdio i televisió públiques

 • Producció, emissió i retransmissió del 50 % de continguts informatius habituals dels seus canals, emissores i portals. En cas que es produeixi una emergència per a la població hauran de garantir la informació necessària.