El districte de Nou Barris és un dels més castigats per la crisi i té una taxa d’atur d’un 19,6%. Barris com Ciutat Meridiana, la Trinitat Nova, Torre Baró, les Roquetes i el Turó de la Peira presenten nivells d’indicadors socioeconòmics molt baixos.

Per aquest motiu, des de 2011, l’Ajuntament ha creat uns programes de formació i ocupació destinats als col·lectius més vulnerables. Persones amb especials dificultats d’inserció sociolaboral i en situació de risc social, com els joves, la població en atur de llaga durada o amb baixa qualificació professional, els preceptors del PIRMI i la població nouvinguda.

Durant l’any passat, 4.231 persones han participant en aquests programes que treballen per millorar de la qualificació i la capacitació professional, generen oportunitats de treball dins el mateix districte. Des d’aquests serveis, entre altres mesures, també es procura millorar el perfil professional i donar suport a les iniciatives d’autoocupació.