Segons les primeres dades del Consorci d’Educació de Barcelona, s’han fet 259 preinscripcions més que l’any passat per a P3, malgrat haver-hi un petit decrement d’infants de tres anys empadronats. Pel que fa a la tipologia de centres que escullen les famílies, s’ha equilibrat la balança entre els públics (49,7 %) i els concertats (50,3 %), després que l’any passat l’interès en les escoles concertades va caure —per primera vegada en els últims anys— al nivell de les públiques.

Les dades de preinscripció també posen de manifest que les famílies aposten pels centres amb innovació pedagògica, en bona mesura perquè les sis noves escoles que obriran el curs vinent ja l’incorporen. El consorci també destaca que aquest factor ha permès equilibrar la demanda entre zones i centres; és a dir, que “totes les zones podran donar resposta a la demanda de les famílies que hi resideixen”. En aquest sentit, els centres que no podran absorbir tota la demanda baixen de 18 (curs 2016/2017) a 13 (2017/2018).

Reequilibri també a secundària

A 1r d’ESO també creix la demanda respecte a l’any passat: s’han rebut 272 sol·licituds. El que constaten les dades del consorci és que també a secundària hi ha un reequilibri en la demanda: si el curs passat es van compatibilitzar vuit centres amb una “alta demanda”, aquest curs vinent en seran quatre.

A més, es consolida la continuïtat entre escoles públiques i instituts públics: un 84 % de les famílies ho trien així. Aquesta dada valida la decisió d’obrir tres nous instituts escola de cara al curs 2017/2018; de fet, el consorci assegura que “aquests centres consoliden i milloren la demanda també a P3”.