Després de vint anys dormint al carrer, l'Alí ara té un sostre gràcies al projecte Primer la llar. Una iniciativa que dota d'habitatges persones que fa anys que viuen al carrer. Aquest és un dels 24 pisos que ja estan en marxa i ara l'Ajuntament ha anunciat un pressupost de 500mil euros per adquirir-ne 50 més. ALBERT SALAS, coordinador d'Informa "Primer trobem solució residencial i després acompanyem el vincle de relacions socials." Com a mínim una vegada a la setmana, els usuaris d'aquests pisos reben la visita d'un educador social que s'encarrega d'acompanyar-los en tot allò que decideixin fer d'ara endavant. ARIADNA ROCA, educadora social del projecte "No necessiten que han de fer ni com, en tot cas ofereixes la informació o els recursos que desconeixen. Però ells ja saben que han de fer." ALÍ MARHNICH 10:30 "Cuando me dijeron que iba a tener piso pensé que era mentira y luego, bueno, me dijeron te tocó." A més d'ampliar aquesta xarxa d'habitatges el consistori crearà un consell d'experts amb persones que visquin o hagin viscut al carrer. La finalitat és crear polítiques contra l'exclusió social d'aquestes persones que s'adaptin a les seves necessitats reals. LAIA ORTIZ, tinenta d'alcalde de Drets Socials "Creiem que aquesta és una qüestió imprescindible, la participació activa d'aquestes persones. Perquè des de la pròpia experiència millorarem com fem les coses i com fem les polítiques." El consistori també dedicarà especial atenció a les dones sense llar, que només representen un 11 % de les persones que pernocten al carrer, però és un col·lectiu molt més vulnerable. Altres mesures són millorar la informació estadística disponible i revisar els albergs i centres d'acollida. En aquest sentit, l'Ajuntament farà enquestes als usuaris per valorar-ne el funcionament.

L’informe, que mostra un estancament de les dades de 2011 —de 2008 a 2011 va pujar—, conclou que la creació de noves places residencials ha tingut “un efecte positiu en la contenció dels processos d’exclusió residencial. Per tal d’ampliar el coneixement sobre la situació, es farà una enquesta entre les persones usuàries dels serveis destinats a les persones sense llar.

La tinenta d’alcalde de Drets Socials, Laia Ortiz, ha destacat la importància que el problema s’abordi des de la perspectiva de les polítiques d’habitatge. El coordinador de l’informe Diagnosi 2015, Albert Sales, ha insistit que les opcions per a les persones sense llar no han de ser donar-los “aixopluc”, sinó un lloc que puguin convertir en una “llar”, encara que sigui de forma temporal.

Amb l’objectiu d’incrementar la partició, es crearà un comitè d’experts format per persones que visquin o hagin viscut al carrer per incorporar les seves propostes a l’hora de plantejar les polítiques per combatre l’exclusió.

Millorar l’atenció a les dones sense llar

El consistori també dedicarà especial atenció a les dones sense llar, que representen un 11 % de les persones que pernocten al carrer, un 20 % de les que dormen en albergs o centres de primera acollida i el 35 % de les persones assistides als centres d’atenció, per respondre a l’especial situació de vulnerabilitat del col·lectiu.