El comissionat de Seguretat de l’Ajuntament de Barcelona, Amadeu Recasens, ha presentat aquest dimarts el primer mapa d’accions en prevenció en l’àmbit de la seguretat a Barcelona. Es tracta d’un document interactiu per visibilitzar l’abast i l’orientació de les actuacions de prevenció que es fan a la ciutat i que el consistori ha elaborat perquè serveixi de “punt de partida per seguir identificant noves problemàtiques i per avaluar-ne les existents”, i també per “definir estratègies i actuacions coproduïdes entre els diferents actors” que intervenen en la prevenció.

El mapa permet consultar més de 500 projectes, serveis i recursos, tant d’iniciativa pública com privada, que s’estan realitzant actualment a Barcelona. S’hi inclouen tant els que estan adreçats a tota la ciutat, com els que estan sectoritzats per districtes o per barris concrets. La informació recollida permet conèixer les àrees d’intervenció en què s’actua —població en risc d’exclusió social, conflictes de convivència o violència—-, i també les eines amb les quals s’hi intenta fer front —educació i formació, acció comunitària, salut i esport, etcètera—. El 55 per cent de les accions estan adreçades a persones en risc d’exclusió social, interculturalitat, minories ètniques, persones migrants, conflictes de convivència a l’espai públic i violència masclista o familiar. També es posa especial atenció a joves i adolescents.