RAMON PASSOLES, caporal de la Coronela de Barcelona "El procediment de canvi de guàrdia formava part de les ordenances militars que utilitzava l'exèrcit regular. La Coronela era una milicia ciutadana, no era l'exèrcit regular, però en aquest tema i en altres seguia els procediments de l'exèrcit regular i per tant està perfectament documentat." "Presenteu armes! Fusell a terra! Se'ns ha encomanat la custòdia de les portes de la casa de la ciutat i del sagrat Saló de Cent, seu de les llibertats dels barcelonins. Acomplirem aquesta tasca com ho ha de fer la Coronela." RAMON PASSOLES, caporal de la Coronela de Barcelona "En teoria cada gremi dels que hi havia a la ciutat en aquella època havia de formar la seva companyia. Una companyia se suposa que són 100 homes. A la pràctica hi havia gremis que sobrepassaven aquesta xifra ampliament i hi havia gremis que no hi arribaven. Per aconseguir companyies operativament acceptables es van haver de combinar. En el meu cas porto l'uniforme de la companyia de mestres sastres que era una companyia exclusiva, es a dir, únicament mestres sastres formaven part d'aquesta companyia. Eren una setantena si no recordo malament però hi havia companyies amb dos, tres, quatre fins a cinc gremis, cosa que protocolàriament era un problema perquè hi havia gremis que no s'entenien, que no s'avenien, no volien anar junts i aleshores s'havia de combinar com es pogués."