cames varius

(ACN) El Servei Mancomunat d’Angiologia, Cirurgia Vascular i Endovascular dels hospitals de Sant Pau i Dos de Maig han implantat una tècnica endovascular mínimament invasiva que consisteix a aplicar un adhesiu mèdic per eliminar varius grosses. Es fa de forma ambulatòria i pràcticament sense dolor, amb resultats excel·lents i sense necessitat de mitges elàstiques de comprensió ni baixa laboral. La tècnica es va començar a aplicar el 2019 i ja s’han tractat prop d’un centenar de pacients. Segons l’evidència científica actual, l’eficàcia d’aquesta tècnica és equiparable amb la de la resta i al cap de cinc anys el segellat de la vena és del 91 %, segons explica la coordinadora de Cirurgia Vascular del servei, la doctora Dolors Lloret.

Aquesta tècnica es pot utilitzar en aquelles varius produïdes per insuficiència vascular de la vena safena interna, que va de la cara interna del turmell fins a l’engonal; o bé de la vena safena externa, que va des de la cara externa del turmell fins al buit de darrere del genoll. Aquestes dues venes són responsables de més del 75 % de les varius quirúrgiques.

L’adhesiu és mèdic biològic, el cianoacrilat, que es fa servir àmpliament en altres especialitats mèdiques, com el tractament de malformacions arteriovenoses, de varius gàstriques o també en oftalmologia.

La intervenció dura mitja hora

La intervenció es fa amb anestèsia local amb una petita punció a la pell, per on s’insereix un catèter molt prim guiat per ecografia. Després, s’alliberen petites quantitats de l’adhesiu mèdic al llarg de la vena amb una lleugera pressió per ajudar a segellar-la. La intervenció dura una mitja hora.

En segellar les partes de la vena no es genera trombe, com passa amb altres tècniques, ni s’extreu la vena, com en la cirurgia convencional. Per tant, no és necessari l’ús de mitges compressores en el postoperatori i això obre la porta a poder fer la intervenció també a l’estiu.

El pacient no necessita la baixa laboral

Un altre avantatge és que l’adhesiu no necessita calor per aplicar-lo, així que s’eviten possibles lesions nervioses i del teixit del voltant. El pacient es pot reincorporar a la seva vida activa i, fins i tot, fer esport des que surt de l’hospital, mentre que amb altres tècniques fan falta fins a dues setmanes de baixa laboral.

Tot i això, Lloret ha apuntat que cal esperar uns mesos fins que les varius es redueixin i no siguin visibles. A més, poden aparèixer en altres zones ja que la insuficiència venosa és una malaltia crònica.

Aquesta malaltia pot arribar a afectar el 25 % de les dones i el 15 % dels homes. Es manifesta a través d’una sèrie de símptomes com la pesadesa de cames, el dolor i l’aparició de varius.