trombosi

(ACN/Redacció) Un de cada cinc pacients amb càncer acaba desenvolupant en algun moment una trombosi, especialment durant els primers mesos del tractament, cosa que els pot empitjorar el pronòstic i la qualitat de vida. Investigadors de l’Hospital Sant Pau de Barcelona i del Gregorio Marañón de Madrid han desenvolupat i validat una nova eina o ‘score’, anomenada Oncothromb, que per primera vegada combina dades clíniques i genòmiques del pacient, que ha mostrat una bona capacitat predictiva del risc de patir trombosi en pacients oncològics que es tracten amb quimioteràpia.

“El nostre ‘score’ és capaç d’identificar al 34 % dels pacients que patiran un esdeveniment tromboembòlic, i el 94 % dels que no desenvoluparan un esdeveniment trombòtic i que, per tant, no cal que tractem amb anticoagulants” assenyala José Manuel Soria, del Sant Pau i coautor d’aquest treball.

“Estudi pioner al món”

Aquesta nova eina de diagnòstic aplica un algorisme, a partir de l’anàlisi de nou variants genètiques dels factors de la coagulació que es combina amb tres factors de risc clínics clàssics (tipus de tumor, estadi de la malaltia i l’índex de massa corporal) de cada pacient oncològic. Això permet identificar els pacients amb un nivell de risc alt, moderat o baix. “És important destacar que aquest estudi és pioner al món en l’aplicació de la genètica en el mesurament del risc de trombosi en càncer”, explica Andrés Muñoz, del Gregorio Marañón i també coautor del projecte. L’estudi va analitzar dades de 364 pacients de la cohort espanyola ONCOTHROMB 12-01. S

Es poden reduir un 70 % els casos de trombosi

“Amb la nova eina que proporciona aquest estudi s’estima que es poden reduir fins a un 70 % els casos de trombosi en poder aplicar tractaments preventius que evitaran la seva aparició i per tant s’aconseguirà millorar les complicacions. La trombosi és més present en càncer de pulmó, pàncrees, estómac, ronyó, ovàric, colorectal i tumor cerebral, segons assenyala Muñoz. Els resultats, els ha publicat la prestigiosa revista ‘Journal of Clinical Oncology’.

Soria destaca que, segons les dades del registre SEOM_REDECAN, durant el 2022 s’han produït al voltant de 280.000 casos nous de càncer a Espanya. A més, un altre estudi publicat fa uns dies a la mateixa revista reporta que un 10,8 % del total de pacients amb càncer han patit un tromboembolisme pulmonar.

“En base a aquestes dades, podem estimar que al voltant de 30.000 pacients oncològics patiran un esdeveniment tromboembòlic i prop de 2.500 podrien morir per aquesta causa”. Emfatitza Soria.