Després de 56 anys de vida, l'Església de Sant Bernat Calbó al Poblenou podria viure els seus darrers mesos dempeus. L'edifici està molt malmès a causa d'un problema del formigó, que ha desaparegut en alguns punts de l'estructura. En cas d'empitjorar, podria suposar un perill, tant per als vianants com per als alumnes de l'Escola de la Mar Bella, que s'ubica a pocs metres. FRANCESC ROMEU, rector de Sant Bernat Calbó "Els arquitectes ens diuen que no descarten que s'arribés a un col·lapse de l'edifici." Ja l'any 2011 es va encarregar un estudi arquitectònic que va diagnosticar una patologia general de carbonatació que s'agreujava per la proximitat del mar. L'elevat preu de la reforma, al voltant dels 750.000 euros, obliga l'Arquebisbat de Barcelona a tirar l'edifici a terra. "Em sap greu perquè em vaig casar aquí, ells meus fills es van batejar aquí i és un edifici que és emblemàtic d'aquí." "Primera que he nascut aquí jo, sóc del Poblenou. I després que no m'agrada que tirin les esglésies. Sembla que estiguem a la guerra." Els fidels del barri, però, no es quedaran sense espai de pregàries. A la zona ja hi ha dues parròquies i, a més, la de Sant Bernat es traslladarà a un altre local. FRANCESC ROMEU, rector de Sant Bernat Calbó "El Bisbat de Barcelona s'ha compromès que puguem llogar un local al carrer Amistat o al carrer Joncar perquè continuï havent-hi una presència de la Parròquia de Sant Bernat Calbó." Pel que fa al terreny on actualment s'ubica Sant Bernat, l'Arquebisbat està acabant de tancar un acord amb la congregació francesa de l'Anyell, que obtindria una concessió de 90 anys del solar. En el termini de dos anys, les monges haurien de construir un monestir semblant al d'aquests esbossos.

L’església de Sant Bernat Calbó, situada a la plaça del mateix nom, està vivint els darrers mesos d’existència després de 56 anys fent servei als creients del Poblenou. L’edifici està molt malmès a causa d’un greu deteriorament del formigó que ha desaparegut en alguns punts i hi ha risc de despreniments de la façana i d’un futur col·lapse de l’immoble. El possible perill per als vianants i per als alumnes de l’Escola de la Mar Bella, ubicada a tocar de l’església, han obligat a prendre la mesura.

La carbonatació és la patologia general de Sant Bernat i la proximitat amb el mar n’ha agreujat el problema. L’arquitecte que va construir l’església, Francesc Mitjans, va construir de manera simultània el Camp Nou.  En les obres es va fer servir el mateix material que al coliseu blaugrana, però la manca de manteniment i l’atmosfera de salinitat del Poblenou han marcat la diferència en l’estat de conservació d’una edificació i l’altra. Es dóna també el cas que als anys 70 ja es va actuar a l’exterior de l’església quan es va retirar tota l’estructura del campanar en mal estat. La manca de diners va impossibilitar l’elaboració d’un seguiment adient en la conservació.

El temps ha deteriorat progressivament l’església de Sant Bernat Calbó fins que l’Ajuntament de Barcelona va enviar un requeriment a l’Arquebisbat de Barcelona per tal que se’n reparés amb urgència l’estructura. Va ser llavors quan es va encarregar un estudi arquitectònic a Pere Pujol i Paulí, que va confirmar la situació crítica i va recomanar-ne la rehabilitació integral.

L’elevat preu de la reforma, al voltant dels 750.000 euros, suposaria invertir gairebé tants diners com si s’edifiqués de nou. Segons el rector de la parròquia, Francesc Romeu, els feligresos “no quedaran desatesos ja que al barri hi ha la parròquia del Patriarca Abraham, al carrer de Badajoz, i la de Sant Fracesc de Paula, al carrer de Ramón Turró”. Pel que fa a Sant Bernat, que actualment celebra misses els dilluns, dimecres, divendres i diumenges, també tindrà un local habilitat. L’Arquebisbat de la ciutat s’ha compromès a autoritzar el lloguer d’un local al carrer de l’Amistat o al carrer de Joncar per atendre la vuitantena de persones que són habituals a Sant Bernat Calbó.

Un cop l’església s’enderroqui, ja hi ha un probable substitut. L’Arquebisbat està acabant de tancar un acord amb la congregació francesa de l’Anyell, que obtindria una concessió de 90 anys dels terrenys en què abans d’un termini de dos anys hi hauria de construir un monestir. Si l’operació seguis endavant, l’església de Sant Bernat Calbó podria ser enderrocada el mes d’octubre d’aquest mateix any.