Una investigació ha conclòs que malalts de coronavirus que han ingressat en hospitals han desenvolupat disfàgia orofaríngia en un 51,7 % dels casos i el 45,5 % ha tingut problemes de desnutrició. S’ha determinat que els pacients han necessitat fins a sis mesos per recuperar el seu pes habitual i els que han tingut problemes de disfàgia (dificultats per empassar) han estat un 23 % dels pacients, que han mantingut aquest problema també fins a mig any. Aquestes afectacions s’han considerat síndromes postcovid.

L’estudi l’ha liderat el doctor Pere Clavé i s’ha publicat a la revista ‘Clinical Nutrition’. S’ha avaluat la disfàgia, el cribratge i l’avaluació nutricional en 205 pacients amb covid-19 a l’Hospital de Mataró, del Consorci Sanitari del Maresme (CSdM, Catalunya) durant la primera onada de la covid-19. S’han analitzat les característiques clíniques i els resultats dels pacients durant l’admissió al centre hospitalari, en el moment d’ingressar-hi, en l’alta hospitalària i sis mesos després.

Els promotors de la investigació recomanen una estratègia de cribratge sistemàtic de la disfàgia i la desnutrició quan els malalts ingressin a l’hospital. Consideren s’ha de tractar les dues afeccions alhora i ser “proactiu, agressiu i precoç” en el tractament. L’estudi forma part del projecte NutriCOVER, un pla en què participen 38 hospitals i prop de 500 pacients amb el virus.