Bici a la carretera de les Aigües

Entre les recomanacions del Departament de Salut de cara a les activitats que es poden fer durant el confinament hi ha la distància personal per evitar el risc de contagi de coronavirus. Tant el Govern espanyol com el català parlen d’una distància de seguretat entre persones bàsica de dos metres, una mesura que puja, i molt, en cas de fer esport.

Segons Salut, els esportistes que corren, van en bicicleta, en patins o patinets haurien de guardar una distància de seguretat de 10 metres. En el cas del ciclistes d’alta intensitat, que es poden veure, sobretot a les carreteres d’accés a Vallvidrera i Collserola, la distància recomanada puja fins els 20 metres. Aquestes distàncies s’estan trencant habitualment, ja sigui per les limitacions de l’espai o per la gran quantitat de persones que surten al carrer.

Bicicletes a la carretera de les Aigües

L’explicació de Salut per augmentar la distància de seguretat recomanada es basa en el fet que com més velocitat s’agafa més possibilitat de contagi hi ha.