Test coronavirus

(ACN) El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) va publicar dissabte una resolució per reactivar la contractació de metges i infermers en formació, especialistes titulats en estats no membres de la Unió Europea i jubilats amb l’objectiu d’afrontar la pandèmia per la covid-19. Aquesta mesura ja havia estat vigent durant l’estat d’alarma que va durar del 15 de març al 21 de juny. La nova resolució està vinculada al decret d’estat d’alarma del 25 d’octubre del Govern espanyol. El text defensa la mesura per “atendre la situació agreujada de la crisi sanitària ocasionada per la covid-19, per la qual va ser necessari disposar d’un major nombre de professionals i reforçar les plantilles del sistema de Salut de Catalunya”.

La resolució, signada per la consellera de Salut Alba Vergés el 30 d’octubre, estableix que es podran contractar els residents en darrer any de formació de les especialitats mèdiques, farmacèutiques, de psicologia, multidisciplinàries de ciències de la salut i d’infermeria amb l’adaptació dels seus plans individuals de formació per incloure aquest període. Hauran de percebre un complement retributiu de caràcter personal i d’equiparació a la categoria professional de facultatiu especialista, corresponent al conveni col·lectiu. Els residents podran demanar ajuda i supervisió sempre que ho considerin necessari.

Per altra banda, els professionals amb grau, llicenciatura o diplomatura que van fer les proves selectives de formació sanitària especialitzada els cursos 2018-2019 i 2019-2020 i van superar la puntuació mínima però no van ser adjudicataris de la plaça també podran ser contractats.

Sanitaris jubilats i de fora de la UE

Els professionals sanitaris amb títol d’especialista obtingut en estats no membres de la Unió Europea i que tinguin un informe proposta del Comitè d’Avaluació, també podran ser contractats com a facultatius especialistes amb contractes d’un any prorrogable tres mesos. Aquest període serà computable a l’efecte del reconeixement d’efectes professionals del títol d’especialista.

Els professionals mèdics i d’infermeria jubilats amb menys de 71 anys i que no tinguin patologies de risc enfront de la covid-19 es poden incorporar voluntàriament al servei actiu a temps complet o parcial. Preferiblement han d’accedir a fórmules de treball a distància o que impliquin molt poc desplaçament. Si s’hi incorporen presencialment ho faran prioritàriament als serveis de salut pública o als centres d’atenció primària.