El Departament de Salut ha anunciat noves mesures i restriccions per evitar contagis de la covid-19 en les residències de gent gran. D’una banda, prohibeix de manera temporal les sortides dels residents no autònoms. I, paral·lelament, reforça les visites de les famílies, amb les mesures de protecció sanitària necessàries.

Les residències verdes i taronges (aquelles que estan netes de covid-19 o tenen algun cas actiu, segons la classificació de Salut) hauran de facilitar un mínim d’una visita setmanal i garantir fer-les en horaris compatibles amb els horaris dels familiars. Per tant, Salut també insta a programar visites en caps de setmana. Les residències classificades com a vermelles (les que presenten casos de risc de brot), en canvi, hauran de facilitar eines telemàtiques per comunicar els usuaris amb les famílies.

Cribratges a tots els treballadors

Per limitar la “incidència i la morbiditat”, Salut preveu reforçar els cribratges als professionals que treballen als centres residencials. Això vol dir que es farà una prova PCR a tots els treballadors que no s’hagin testat en els darrers 15 dies.

Crida de professionals

D’altra banda, la Generalitat, a través del SOC, també fa una crida a professionals per garantir el personal suficient per a la cobertura de les necessitats de les persones residents. Ofereix formació en prevenció de contagis d’infeccions, en cures, acompanyament i atenció centrada en la persona.