Bona part de les residències catalanes tenen, ara per ara, les visites de familiars, els nous ingressos i les sortides de durada inferior a tres setmanes prohibides. El Departament de Salut està estudiant la manera de reprendre aquestes activitats per tal, diuen, “d’evitar efectes secundaris com l’ansietat, la depressió o l’acceleració del deteriorament cognitiu”. Aquesta proposta es farà, però, seguint un procediment rigorós que permeti seguir considerant les residències com a espais segurs. Aquestes opcions es concediran sempre que no hi hagi cap cas positiu.

El Departament de Salut ha explicat que, per tal que els residents puguin rebre visites, les residències hauran de disposar d’espais amb una ventilació adequada, hauran d’oferir els elements de protecció individual necessaris i registrar totes les visites per fer-ne el rastreig en cas que calgués. Només es podrà rebre la visita d’un familiar que, prèviament, haurà d’omplir un qüestionari amb preguntes relacionades amb la simptomatologia de la covid-19 i haurà de mantenir la distància de seguretat establerta. “Sabem que això no supleix una abraçada, però és un pas endavant en relació amb les restriccions actuals. El virus es mou bé en distàncies reduïdes i és precisament el que hem d’evitar”, ha declarat Josep Maria Argimon, el secretari de Salut Pública.

Mesures addicionals per controlar la malaltia

Les residències van patir greus conseqüències durant la primera onada de la covid-19. Salut assegura que, ara per ara, i “a diferència del que està passant comunitàriament, a les residències no ha pujat el percentatge de contagis”. Tot i així, asseguren que han d’estar molt alerta perquè “no podem fallar”, ha assegurat Argimon. A les mesures establertes, s’hi sumen unes quantes de noves per prevenir nous casos, com per exemple:

  • Es farà un nou PCR de confirmació un cop passada la quarantena de 14 dies quan es detecti un nou positiu per PCR.
  • No es permetran, en cas de rebrot, els ingressos i se suspendran, novament, les sortides de curta durada. Tot i així, Salut assegura que s’estudiaran tots els casos individualment.
  • S’establirà també el control a través de PCRs periòdics a tots els professionals que treballen a les residències
  • Es faran PCR de retorn a aquells professionals que tenen baixes perllongades i també per a les noves incorporacions. Un seguit de mesures centrades, diuen, en la protecció del resident sobretot quan es detecta transmissió comunitària.