Atenció telefònica Creu Roja

(ACN) La Creu Roja ha detectat que la pandèmia de la covid-19 ha afectat la salut mental del 56 % dels usuaris que ha atès des del març. Així ho destaca l’informe Impacte de la covid-19 en col·lectius vulnerables, que s’ha elaborat a través de 1.314 enquestes.

Durant la crisi sanitària aquesta institució humanitària ha reforçat l’atenció a la salut emocional i ha fet més de 3.400 intervencions d’acompanyament psicològic, orientació i suport emocional. Des del març el pla Creu Roja respon ha atès 485.863 persones a tot Catalunya, i d’aquestes 35.857 han sol·licitat ajuda per primer cop entre el març i l’agost per problemes econòmics.

A més, durant el confinament va “potenciar l’orientació psicosocial per millorar la gestió emocional i va habilitar una línia telefònica, gestionada per l’Equip de Resposta Immediata en Emergències (ERIE) d’intervenció psicosocial”. La Creu Roja també va “duplicar els esforços en els serveis de suport psicològic, tant a domicili com en centres hospitalaris, a persones amb malalties avançades i en el procés de final de vida, així com a les seves famílies”.

La Federació Salut Mental Catalunya també ha detectat que el coronavirus ha impactat especialment els pacients que tenien algun trastorn mental previ.

Problemes de salut mental globals

L’augment del patiment psicològic provocat per la pandèmia també queda reflectit en un estudi realitzat pel Comitè Internacional de la Creu Roja (CICR) a set països sobre la importància de la salut mental i el suport psicosocial davant la covid-19. Segons aquest informe, la meitat de les persones enquestades van indicar que la pandèmia ha incidit de manera negativa en la seva salut mental.