El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya impulsa un programa pioner per identificar i tractar de forma comunitària, ràpida i intensiva el Trastorn Psicòtic Incipient (TPI) de joves i adolescents entre 14 i 35 anys. Ja que és en edat juvenil quan pot donar-se per primera vegada i pot desencadenar malalties mentals greus.

Aquest pla té l’objectiu de promoure intervencions preventives que limitin el pas al primer episodi psicòtic, detectar precoçment els primers símptomes i reduir el temps sense diagnòstic i sense tractament, oferir tractament integral i integrat adaptat a les fases inicials de les psicosis, facilitar la recuperació i donar suport a la família facilitant la seva participació en el procés de cura. El pla es desplegarà enguany a tot el territori català i és necessari, segons demostren experiències prèvies del Departament, ja que la intervenció inicial a un episodi psicòtic atenua la fase aguda i millora el pronòstic evolutiu. Per a Salut és important  realitzar campanyes de sensibilització i informació per millorar la detecció i disminuir l’estigma social associat a les malalties mentals. Així com, conscienciar sobre el risc del consum i abús de substàncies entre els adolescents que pot actuar com a desencadenant de símptomes psicòtics.

El programa d’atenció específica al TPI requeix la col·laboració d’un conjunt de dispositius assistencials de salut mental, dels serveis sanitaris generals, socials, educatius i comunitaris amb un enfocament territorial, transversal i comunitari.

La psicosi incipient té una incidència anual de 15 a 25 casos per 100.000 habitants i s’estima que un 3,5% de la població pot patir algun trastorn psicòtic al llarg de la seva vida.