Després del cas de l’Institut Joan Fuster, a Navas, el Departament de Salut revisarà, juntament amb Ensenyament, el programa Salut i escola. Després de diverses reunions amb el Consell Assessor de Salut Mental, es confirma que s’estan ultimant els detalls del nou pla perquè entri en funcionament durant el proper curs.

Antoni Mateu, secretari de Salut Pública, no ha volgut avançar com s’implantarà. Només ha dit que ”més que revisions”, es tractarà de potenciar ”sensors” que puguin actuar ”d’alerta” en possibles casos. Ha xifrat en 80 els casos potencials de suïcidi i considera que l’èxit seria poder actuar per identificar-los a temps.

Mateu ha explicat també que les consultes sobre salut mental en l’atenció primària de joves i adolescents han anat en augment els darrers anys i per això creu que s’han de reforçar les actuacions per evitar el ”decalatge” entre la sol·licitud de la consulta i la seva atenció. Apunta que, entre altres causes, l’increment dels casos de salut mental es deu a no poder assimilar tota la informació a la qual es té accés i que, per tant, genera molts dubtes, sobretot entre els més joves.

A més a més, reconeix que és un tema que va més enllà de la salut i recalca que pares i professors són ”elements clau” de detecció. Admet que l’objectiu és dissenyar un espai que permeti ”evitar que d’alguna manera s’esbiaixi la conducta”, i per això cal definir, afegeix, uns elements clars per poder derivar les situacions a les persones adequades i que puguin posar ”fre” a aquest tipus d’actuacions.