L'Emmi mai no s'havia fet una prova de la vista i avui enmig del joc li han detectat problemes. EMMI "Quan miro alguna cosa molta estona he de fer així i després he de mirar una altra vegada." A un 4% dels nens que han passat per aquí se'ls ha detectat algun problema de visió i en la majoria de casos no els l'havien detectat abans. Una mostra, segons l'Institut de Microcuirurgia Ocular, del que passa en el conjunt de la societat. L'estand pretén, doncs, fer prendre consciència als pares de fer revisions oculars als nens des de ben petits. EVA ASAYAG, optometrista de l'IMO "Hi ha molta gent que es pensa que els nens tan petits no es poden fer controls de visió i realment sí que tenim eines per poder mirar i veure si hi ha una anomalia. Si tu agafes un nen amb una visió baixeta els primers anyets de vida, tenim moltes possibilitats que aquesta visió pugui millorar o inclús acabar sent normal." "A més de les proves d'agudesa visual, els nens i nenes que aquests dies visiten l'estand de l'IMO, poden conèixer de forma lúdica l'òrgan ocular i el funcionament de la visió." Els nens, en aquesta instal·lació que simula les parts principals de l'ull, poden fer un recorregut imitant el viatge que realitza la llum des de l'exterior de l'ull fins al cervell.

La sorpresa de l’equip d’optometristes de l’IMO que treballen aquests dies en el Festival és que gairebé tots els nens als quals s’han detectat problemes de refracció o ambliopia no se’ls ha fet cap revisió anterior i tampoc no porten correcció òptica. Un fet rellevant si es té en compte que a partir dels set anys és difícil solucionar alguns d’aquests defectes de visió.

L’estand de l’Institut de Microcirurgia Ocular també ofereix als nens la possibilitat de conèixer el funcionament de l’ull a través d’una instal·lació que simula les principals parts d’aquest òrgan.

L’exploració que l’IMO ofereix als nens i nenes que visiten el Festival de la Infància és molt bàsica, però serveix als pares per tenir una orientació dels possibles problemes de visió dels seus fills. Fins a aquest dimecres, dia 4 de gener, l’IMO seguirà oferint aquesta revisió ocular.