La conselleria d’Interior ha retirat la imatge d’un dels 68 sospitosos d’actes de violència al carrer que es mostraven en el web de lluita contra la violència al carrer. Han comprovat que es tracta d’un menor d’edat. De fet, quan es va reconèixer en les imatges, el menor va anar acompanyat dels seus pares a una comissaria dels Mossos d’Esquadra per identificar-se.

Els pares del noi van exigir a la policia la retirada de les fotografies i Interior hi ha accedit en tractar-se d’un menor. Precisament, la possible inclusió de fotografies de menors en el web és una de les qüestions que ha provocat mes crítiques entre advocats i jutges. De fet, l’endemà de la posada en marxa del web, diversos juristes van advertir que podria ser inconstitucional.