Des que va esclatar la crisi econòmica el Departament d’Educació va retallar la seva despesa en l’escola pública, especialment, des del curs 2010-2011. Som al final del 2018-2019 i encara avui es noten els efectes d’aquella reducció pressupostària. En els darrers vuit anys la inversió ha caigut en 251 milions d’euros, fins als 5.066 d’enguany, i la despesa per alumne s’ha reduït en 303 euros, fins als 3.232 per nen. I tot plegat en un context en què el nombre d’alumnes ha augmentat en gairebé 62.939 estudiants i la plantilla de docents ha crescut en només 329 persones.

Caiguda de la despesa respecte el PIB català

Les dades del Departament d’Educació diuen que la despesa pública per al curs 2017-2018 va ser del 3,56 % del pressupost de la Generalitat, vuit dècimes inferior al curs 2010-2011, quan es van fer les principals retallades en el sector. Segons els sindicats, però, la inversió ja és inferior i suposa el 2,04 % de la despesa.

Incompliment de la llei catalana d’educació

Tant si és un 3,56 % o un 2,04 % la quantitat de diners dedicats a l’ensenyament públic, és una xifra molt inferior al 6 % que recomana la Unesco i que inverteixen un bon grapat de països del nostre entorn. Això, malgrat que la llei catalana d’educació del 2009 fixa que el 6 % és percentatge de diners que el Govern ha d’assolir abans de l’any 2017. En cas que s’arribés a dedicar aquesta xifra en Educació, caldria afegir 10 mil milions més que els cinc mil actuals, segons dades dels sindicats, i 3.400 milions prenent de referència les dades de l’administració.

Les demandes per revertir les retallades

Els principals sindicats del sector reclamen un bon reguitzell de mesures que, segons afirmen, revertirien bona part de les retallades en educació i contribuirien a reduir els llocs de feina precaris. Les principals demandes dels representants dels treballadors:

  • Augment de la plantilla de professors: 7.200 docents nous a més dels 5.005 que s’incorporaran el curs vinent gràcies a les oposicions que es faran els mesos de juny i juliol. En paral·lel, el Departament preveu crear entre 20 mil i 22 mil places noves fins al 2023 per tal de cobrir jubilacions i amb la idea de reduir la interinitat fins al 8 %.
  • Reducció de les ràtios: baixada de les ràtios en cinc alumnes per classe passant dels 25 alumnes de primària actuals als 20 i dels 30 de secundària a 25.
  • Reducció hores lectives: descens d’una hora lectiva per tal que els professors puguin dedicar aquest temps a altres tasques més enllà de les classes. Amb la reducció es passaria de les 24 a les 23 hores lectives a primària i de les 19 hores a les 18 a secundària.
  • Estabilització interins i substituts: reducció de les places d’interins i substituts i creació de contractes més estables. Els sindicats diuen que interins i substituts representen el 40 % de la plantilla i la darrera dada d’Educació del curs passat és d’un 24 %.
  • Conversió dels terços de jornada en mitges jornades: eliminar els terços de jornada perquè els sindicats afirmen que precaritzen els llocs de feina i convertir-los en mitges jornades. Els representants dels treballadors apunten que fora de Barcelona la situació empitjora en aquelles comarques que els docents han de desplaçar-se desenes de quilòmetres per treballar només un terç de la jornada.
  • Recuperar el primer estadi als sis anys: els docents poden millorar la seva retribució mitjançant els estadis. Transcorreguts nou anys els professors poden incrementar el seu sou si compleixen una sèrie de mèrits professionals. Abans de les retallades el primer estadi se situava als sis anys i des de llavors el llindar és als nou anys. Els sindicats afirmen que aquesta mesura ha fet perdre entre un 2,5 % i un 3 % de poder adquisitiu a un bon grapat de treballadors.
  • Eliminar el decret de plantilles: actualment la direcció dels centres educatius pot assignar prop d’un 50 % de la plantilla a dit i la xifra puja al 100 % en escoles especials o per a adults. Els sindicats reclamen que s’elimini aquest decret per tal de donar igualtat d’oportunitats a tots els professionals.
  • Reducció de jornada pels majors de 55 anys: Demanen que els professors de més de 55 anys recuperin la reducció de dues hores lectives que hi havia abans de les retallades.
  • Augment personal especialitzat: els sindicats reclamen un increment del personal de suport educatiu per tal d’atendre la discapacitat.