En els primers dies de novembre és quan es registra un volum més elevat de persones que van als cementiris per retre homenatge als difunts. Per tal de condicionar les instal·lacions de la millor manera, el consistori redobla esforços per tenir-ho tot a punt. El mateix dia de Tots Sants, l’increment de visitants es tradueix en un increment dels residus recollits fins a tres vegades superior a l’habitual en qualsevol altra època de l’any.

A banda de la neteja i les tasques de jardineria, l’Ajuntament també pren mesures per fer dels cementiris espais més sostenibles i respectuosos amb el medi ambient. Per això, ja hi ha dos d’aquests recintes funeraris, el de les Corts i el del Poblenou, que ja disposen de vehicles elèctrics de neteja i que, per tant, no produeixen emissions de CO2. Aquesta tasca també es reforça amb l’ús de màquines bufadores i desbrossadores, que  també funcionen amb electricitat.

Des d’aquest any també se li afegeix una altra mesura municipal respectuosa amb l’entorn, la prohibició d’aplicació d’herbicides que continguin glifosat. Cementiris de Barcelona està buscant una alternativa ecològica que faci la funció d’aquest producte.