El Departament de Salut va anunciar que incorporaria els testos ràpids d’antígens (TAR) a tots els que vulguin visitar les persones que viuen en un centre residencial. Des de l’Associació Catalana de Recursos Assistencials, l’ACRA, consideren que és una “iniciativa positiva”. Ara bé, retreuen que no és efectiva sense els mitjans i recursos necessaris, que diuen que no disposen en aquests moments.

De fet, el protocol que Salut va traslladar als centres residencials va ser, diuen, poc concís. Els familiars amb un resultat negatiu no podran entrar a visitar els residents. Ara bé, també els van informar que no és una mesura obligatòria i que, per tant, no poden negar l’accés a qui decideixi no fer-se el TAR.

La supervisió d’aquestes proves també és una de les preocupacions dels geriàtrics. Ho hauran de fer els mateixos treballadors dels centres i, ara mateix, destinar a algú a aquesta tasca implicaria desatendre els residents.

Salut es va comprometre a distribuir un TAR per resident i setmana perquè, en aquests moments, les visites dels familiars estan limitades a aquesta periodicitat.