La restauració dels entorns del pati posterior del Museu Picasso i dels carrers de la Cirera i la Seca ha finalitzat després de 10 anys de treballs de rehabilitació a la zona. Quan es va ampliar el museu, es van deixar al descobert unes parets que ara han estat reformades i s’ha aprofitat per pacificar l’espai.

Es tracta de la part del darrere d’uns edificis d’habitatges en què s’ha dignificat la paret i s’ha millorat la llum i la ventilació dels immobles. Concretament, s’hi han col·locat finestres de fusta de diferents mides i s’ha creat una doble pell a la façana amb la rehabilitació de murs i la instal·lació de persianes alacantines.

També s’ha actuat en la intersecció dels carrers de la Seca i Cirera, on hi havia una paret que s’ha enderrocat per millorar la il·luminació i la visibilitat de l’espai. També s’hi ha instal·lat un entramat metàl·lic a les parets que serveix com a suport per a plantes enfiladisses.

Els treballs per rehabilitar les façanes han anat a càrrec de les propietats privades, tot i que l’Ajuntament ha subvencionat la meitat del cost, amb una aportació de 139.035 euros. Les obres a tocar del terra i la restauració de la portalada de la part del darrere del Museu Picasso han costat 143.500 euros.