Façana Museu Picasso

Les obres de rehabilitació de les façanes exteriors del Museu Picasso començaran aquest estiu. La Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona ha aprovat el projecte de restauració que preveu intervenir en el conjunt dels edificis que conformen el Museu Picasso: els palaus Berenguer d’Aguilar i Meca i les cases Baró de Castellet, Mauri i Finestres, així com les façanes dels patis interiors no oberts al públic.

L’execució d’aquests treballs es realitzarà en cinc fases. Es preveu que la primera comenci l’estiu del 2022 i tingui una durada d’11 mesos. El projecte inclou un estudi previ de l’estat dels paraments de la façana i també un estudi històric per definir les actuacions en funció de l’essència de cadascun dels cinc palaus que formen el museu.

Obres a les façanes dels patis, des de l’octubre

Els treballs de les façanes serviran per culminar les actuacions de restauració de les instal·lacions del Museu Picasso que es van iniciar el mes d’octubre del 2021. El proper mes d’abril s’iniciaran les obres als patis de la Casa del Baró de Castellet i la Casa Finestres. D’aquesta manera, els quatre patis quedaran completament restaurats i oberts al públic el novembre del 2022.