Un dels carrers on les terrasses hauran de seguir noves pautes és el d'Enric Granados. S'hi permetran, com a màxim, 25 taules a cada tram de carrer, i se'n pedran 5. Les terrasses no podran superar mai la meitat de l'amplada del carrer, i no s'admetran ni jardineres ni cap altre tipus de mobiliari auxiliar. Una de les ordenances específiques que més polèmica ha aixecat és la de la rambla del Poblenou. Aquí es proposa seguir ocupant la banda Besòs del passeig central i que cada establiment tingui un màxim de vuit taules." En els trams on hi hagi més concentració de terrasses, es permetran fins a sis taules per bar. El Tio Che , que en té 20, és un dels establiments que ha impulsat campanyes contra aquesta normativa i assegura que presentaran al·legacions contra l'ordenança. TERE MORENO, propietària del Tio Che "Si posen el topall de 40 taules per tram de Rambla, alguns no podrà ser." Però en el cas d'aquest establiment, el propietari espera que s'aprovi definitivament la normativa per poder tenir terrassa. Creu que és la sortida més justa perquè tothom tingui taules al carrer. SOUBHI ALTAKI, propietari d'El Caliu "Realment és buscar una manera per fer equilibri entre els restaurants que no tenen terrassa, com jo per exemple, i els restaurants que tenen moltes taules." La normativa farà que es passi de 462 a 524 taules. Així doncs augmentaran, però les terrasses quedaran més repartides al llarg de la rambla. A la Sagrada Família també s'hi implantarà una ordenació singular, i aquí sí, s'eliminaran 100 taules de terrassa. (193 taules a 92). La regulació de la zona no admetrà situar-les a les voreres del perímetre del temple.

Les normatives se sotmetran ara a un període d’exposició pública, i està previst que s’aprovin en Comissió de Govern. Segons ha explicat l’Ajuntament, els criteris seguits per elaborar les regulacions han estat garantir el flux de vianants, els accessos de veïns al comerç, el pas de vehicles d’emergència i serveis i les condicions d’accessibilitat. En totes tres ordenacions el govern municipal ha assegurat que s’han mantingut reunions amb les entitats veïnals i representants dels restauradors per consensuar al màxim possible la proposta i els criteris ordenadors de l’espai.

En el cas dels entorns de la Sagrada Família, es pretén reordenar l’ús de l’espai públic d’un àmbit on en els darrers anys no ha parat d’augmentar l’afluència de turistes que visiten el temple. Així, no s’admetran terrasses a les voreres del perímetre del temple i els xamfrans dels quatre encreuaments corresponents. Als trams dels carrers de Sardenya i de la Marina, s’ampliarà puntualment la vorera amb 10 plataformes desmuntables que s’instal·laran al cordó d’estacionament en calçada i encabiran en total 30 taules i 120 cadires. Es tracta d’una prova pilot que començarà amb les quatre primeres plataformes al carrer de la Marina i que es durà a terme paral·lelament a la tramitació de l’ordenació, per verificar la idoneïtat de l’element. Segons aquests criteris, es preveu reduir fins a 92 taules i 368 cadires l’ocupació màxima en tot l’àmbit –actualment hi ha 193 taules–.

Pel que fa a la rambla del Poblenou, l’àmbit d’aplicació de l’ordenació inclou tot el passeig situat entre la Gran Via de les Corts Catalanes i el passeig de Calvell, incloent-hi tots els xamfrans dels carrers transversals. Es proposa ocupar només el costat Besòs del passeig central, i alliberar els encreuaments. Es preveu una ocupació màxima de fins al 40 % de l’amplada del passeig, i en tot l’àmbit s’admetran un total de 524 taules i 2.096 cadires. Aquesta proposta permet encabir la demanda actual, de 462 taules, i ampliar-la, si bé hi ha reducció de taules en alguns trams concrets. S’establirà un màxim de vuit taules per establiment i local. Aquesta proposta va ser rebutjada fa uns mesos per molts establiments, sobretot els que tenen més taules, que es van mobilitzar contra la nova ordenació ja que consideren que els obliga a treure tantes taules que el seu negoci esdevindria inviable.

Finalment, l’ordenació singular d’Enric Granados comprèn la totalitat del carrer i els xamfrans i les parcel·les. Tot l’àmbit es divideix en nou trams, i cada un d’aquests té un límit de 25 taules excepte el primer, de Diagonal-París, que n’admet 35. En total, doncs, el carrer d’Enric Granados preveu un màxim de 235 taules i 940 cadires, cinc taules menys que les 240 actuals. En cap punt les terrasses no podran superar el 50 % d’amplada de la vorera.