Les obres arrencaran al tram més proper a les Glòries amb la voluntat de donar continuïtat al parc que hi haurà a la plaça, inspirat en el projecte de la Canòpia urbana. En tot l’àmbit d’actuació hi haurà tres trams diferenciats. Entre les Glòries i Aragó es mantindrà la rambla central amb un carril bici a cada costat. A més, hi haurà dos carrils per sentit -un per a cotxes i un altre per a bus-, i s’eliminaran les places d’aparcament en semibateria que hi ha a la banda muntanya.

Entre Aragó i València desapareixerà la rambla central, que donarà pas a un espai central amb vegetació i un carril bici bidireccional. En aquest tram s’eliminaran un carril d’entrada i un de sortida, de manera que n’hi haurà tres per sentit i les voreres seran més amples. Entre València i Mallorca, la secció serà pràcticament igual. L’única diferència és que es mantindran els quatre carrils de sortida que ara hi ha. Aquesta secció serà, de fet, la que es vol allargar en un futur a tota l’avinguda.

Un nou intercanviador de bus

Aprofitant la reducció d’amplada dels carrils per a cotxes que es farà a l’estiu entre Mallorca i Fabra i Puig, l’Ajuntament preveu habilitar un nou intercanviador a la Sagrera per connectar les línies de bus interurbanes amb les urbanes, el metro i Rodalies. Per això, s’habilitarà un espai perquè els busos puguin aturar-se sense entorpir la circulació per la Meridiana.