L’Ajuntament de Barcelona, l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) i el Consorci d’Educació de Barcelona han acordat una nova proposta de menús escolars amb menys presència de carn vermella i processada i introduir més proteïna vegetal. Ara mateix sis centres de la ciutat aplicaran les recomanacions fetes des de l’Ajuntament. El consistori busca que aquests menús siguin una realitat al conjunt dels 411 centres de Barcelona al 2021.

Combatre els mals hàbits

Un canvi en els menús escolars què respon també a les dades que l’Agència de Salut Pública ha anat recopilant. Segons aquestes, un 75 % dels infants i un 45 % dels adolescents fan un consum excessiu de carn vermella, és a dir, en mengen tres a o més vegades a la setmana. Uns percentatges igualment preocupants pel que fa al consum d’aliments processats com dolços, brioixeria o refrescs.

Segons les dades de l’ASPB, un 34 % dels centres ofereixen consum de carn vermella dues o més vegades a la setmana, quan la recomanació dels nous menús és d’un cop per setmana. A més, el 90 % de les escoles no ofereixen cap proteic vegetal, quan ara s’aposta que siguin tres a la setmana.

Optimitzar els menjadors

Molts menjadors de les escoles tenen una gestió directa o bé a través de les Associacions de Pares i Mares o bé a través d’empreses creades per les mateixes associacions. Per aquest motiu, l’intent del Departament d’Educació de gestionar-los va topar frontalment amb l’oposició de la FaPaC. Un model que en el cas de l’Escola Dovella, un dels sis centres triats per provar els nous menús, s’ha mostrat extremadament eficaç. 

La María José Bernadó, responsable del menjador, comenta d’entrada que si bé els marges són molt més reduïts en comparació amb les grans empreses que gestionen menjadors, el seu objectiu prioritari és el benestar de l’infant i no tant el benefici econòmic. Amb aquest grau d’autonomia, han aconseguit apostar pels productes de proximitat i ho fan mitjançant una petita central de compres que es responsabilitza de contactar amb els pagesos de la zona que, fins i tot, cultiven específicament per a les necessitats del centre. Amb la desaparició dels intermediaris, assegura Bernadó, es redueixen costos i s’assegura un sou digne tant per als monitors com per als pagesos. Amb experiències com la d’aquesta escola, l’Ajuntament vol facilitar l’adopció dels nous menús a la resta de centres de la ciutat.

Menús escolars menys contaminants i de proximitat

Els nous menús formen part del centenar de mesures que s’han engegat amb la declaració climàtica de Barcelona. La reducció del consum de carn vermella comporta una reducció del 23 % de gasos d’efecte hivernacle en comparació amb els menús tradicionals.  També es vol que els productes dels menús siguin de temporada, proximitat i ecològics. Des de l’Ajuntament asseguren que això no encarirà el menú del menjador i que assessoraran i acompanyaran els centres en aquesta transició alimentària. A més, Barcelona serà aquest proper 2021 capital mundial de l’alimentació sostenible.