Universitat Barcelona

(ACN). Els rectors de les universitats públiques han signat el Compromís contra la Crisi Educativa impulsat pels estudiants i que va provocar una vaga aquesta primavera. El document inclou cinc punts consensuats i es traslladarà ara als òrgans de govern de les universitats públiques per treballar en la implementació progressiva. El text final recull la garantia d’un accés just i equitatiu als estudis amb mesures com l’equiparació de preus entre graus i màsters oficials a curt termini i propis a mitjà, garantir que les pràctiques extracurriculars siguin remunerades i trobar la manera que les curriculars també ho siguin, aturar la “regressió” del català, garantir la igualtat i defensar els drets dels encausats que s’han manifestat “pacíficament”.

Es marca el curs 2023-2024 com l’horitzó per assolir els objectius

El col·lectiu Moviment Estudiantil va impulsar a l’abril el Compromís contra la Crisi Educativa i va exigir als rectors que el signessin. Poc després es va iniciar una negociació que va trobar en les pràctiques remunerades i la defensa dels encausats per defensar la universitat pública els principals obstacles. Els estudiants van promoure una vaga al maig per exigir als rectors la signatura, que finalment ha arribat a finals de juny.

El text constata que la pandèmia ha agreujat i accelerat algunes de les problemàtiques estructurals que ja tenia el sistema universitari, com la manca de recursos i inversió o la precarietat d’alguns col·lectius. A més, n’ha afegit de noves. Els signants asseguren que comparteixen la voluntat de treballar per fer front a l’escenari actual amb l’objectiu cabdal d’encarar decididament un canvi qualitatiu i quantitatiu en l’ensenyament superior que impedeixi aquesta crisi educativa i hi doni resposta. Asseguren que s’ha produït una deliberació “intensa i constructiva” entre les dues parts, que els ha permès arribar a cinc punts de consens “de mínims”.

Els signants es comprometen a establir taules de treball a cada centre per fer efectiu el compromís i fer un mínim de tres reunions l’any entre l’ACUP i el Moviment Estudiantil per fer seguiment. La primera reunió se celebrarà en sis mesos i es concreta que ja s’haurien de veure els primers avenços i planificacions.