Amigues i Amics del Parc del Castell de l’Oreneta vol teixir forces per assolir el seu objectiu: aturar les obres imminents al parc. Reclama que abans d’iniciar els treballs es faci un procés participatiu que defineixi un projecte global per a l’espai i tingui en compte també els elements patrimonials arquitectònics. Per això, aquest divendres ha convocat una assemblea reivindicativa en la qual ha convidat entitats relacionades amb la defensa de Collserola i del patrimoni, amb la idea d’intercanviar experiències.

Volen una visió global del Parc del Castell de l’Oreneta

Per començar, consideren el pla previst insuficient i creuen que cal una visió conjunta del parc. “Cal tenir clar com volem que sigui en el futur el Parc del Castell de l’Oreneta. Quins usos? Cal un procés participatiu per definir un projecte global que tingui en compte tots els elements del parc, i, a partir d’aquí, anirem marcant fases d’actuacions segons els pressupostos”, afirma Eulàlia Marquès, de l’Associació de Veïns de Sarrià.

Les restes del Castell de l’Oreneta, cremat durant la Guerra Civil

Defensa del patrimoni arquitectònic

El Parc de l’Oreneta inclou diverses construccions de principis del segle XX que, tot i no ser gaire antigues, l’entitat creu que cal preservar i explicar, ja que formen part de la història del barri. Són les restes del castell, un pont, un aqüeducte i diverses fonts, entre altres elements arquitectònics, que de moment no estan inclosos en els treballs que començaran en breu.

Ara per ara es preveu protegir amb tanques aquestes construccions, cosa que no convenç els veïns. “El projecte de reforma del parc ha d’incloure aquests elements, que formen part del patrimoni, que expliquen les dues finques originals que hi havia, com s’aprofitava l’aigua… S’ha de donar a conèixer la història del recinte. Com es va abandonar, com es va reivindicar per part del barri”, afirma Jordi Bigues, d’Amigues i Amics del Parc Forestal del Castell de l’Oreneta.

Un parc forestal

En les obres, l’Ajuntament de Barcelona preveu sobretot arranjar camins amb paviment i sauló, al mateix temps que es millora el drenatge per tal d’evitar l’erosió dels camins. Aquesta idea, però, topa amb la plataforma que defensa un parc més forestal. “No volem que pavimentin. Es pot millorar la conducció d’aigües però no volem sauló ni que posin gabions. Cal arranjar alguns camins però els veiem bé tal com són”, reivindica Eulàlia Marquès.