La uralita era un dels materials amb què es van construir les barraques que hi va haver al turó de la Rovira fins a l’any 1992. Es van enderrocar coincidint amb els Jocs Olímpics i es va fer de tal manera, a corre-cuita, que les restes van quedar escampades per la zona. Des del 2017 una placa recorda aquest capítol de la història de la ciutat, ara encara falta que la muntanya quedi lliure d’amiant.

La retirada està a l’agenda municipal

Tot i que l’Ajuntament ha fet actuacions puntuals en els darrers anys, els veïns, aplegats a la plataforma Can Baró demanen un pla ambiciós i definitiu: la reforestació, sobretot de la part més afectada. Segons expliquen, permetria aïllar les restes de fibrociment existents, però la intervenció està subjecte al Pla General Metropolità dels Tres Turons, pendent d’execució. Reivindiquen que es pugui dur a terme ja només aquesta part del pla, a banda de tenir un cens sobre l’amiant existent a la ciutat i una oficina d’informació específica sobre el tema.

El districte ha confirmat a betevé que en els propers mesos es duran a terme noves jornades de retirada d’amiant com les que s’han anat fent els darrers anys.

Encara és una muntanya contaminada

Representats veïnals com en Josep Ramon Carme, de la Plataforma Can Baró, explica que la uralita desprèn fibres que a causa de l’erosió i l’efecte de l’aire afecten fins a cinc quilòmetres per sota del turó. Això té conseqüències en la salut dels veïns i afecta sobretot al barri de Can Baró, situat just a sota. Per això reivindiquen una intervenció definitiva i prioritària. L’Ajuntament ha fet actuacions puntuals com aïllar l’amiant del Parc del Guinardó posant sauló als principals camins o amb sorra i vegetació als vorals, però els veïns de la zona consideren que són pedaços.